सुची दर्ताका लागी आब्ह्रान (सुचना नं. ००४४८०)

Publish Date: 2016-05-14

 सूची दर्ताका लागि आव्हान

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७३।०२।०१)
आम्दा नेपाल अन्तर्गत सञ्चालित अस्पताल/परियोजनाहरुका लागिआवश्यक वस्तु एवं सेवा आपूर्ति गर्न ईच्छुक, नेपाल सरकारबाट ईजाजत प्राप्त उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायकहरुलाई यो सूचना (सुचना नं. 004480/AMDA/Vendors/2073-74) प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सूचीदर्ताका लागि रितपूर्वक निवेदन दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
 
यस सूचना सम्बन्धि विस्तृत जानकारीका लागि तलको ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
 
 
आम्दा नेपाल
गोकर्णेश्वर - १३, जोरपाटी, काठमाडौं
फोन नं. ०१-४९१०२३५
www.amda.org.np