AH_Annual Progress Report FY 2072_073

Publish Date: 2016-11-16

 

AMDA Hospital, Damak, Jhapa
Annual Progress Report 2072_073
S.N. Description Shrawan 2072 Bhadra 2072 Ashwin 2072 Kartik 2072 Mangsir 2072 Poush 2072 Magh 2072 Falgun 2072 Chaitra 2072 Baisakha 2073 Jestha 2073 Asar 2073 Total
1 X-Ray 541 500 475 502 521 540 480 538 604 501 585 620 6407
2 USG 713 645 607 607 536 522 551 519 550 543 611 610 7014
3 ECG 124 109 101 65 121 123 125 100 123 87 122 68 1268
4 Laboratory Investigation (No. of patients) 29810 34410 36500 27931 29842 28542 29653 32080 28502 26425 29677 33184 366556
5 Laboratory Investigation (No. of test) 2453 2863 2965 2403 2540 2430 2543 2650 2460 2313 2575 2745 30940
6 Emergency 640 601 498 483 563 639 399 468 503 442 498 613 6347
7 OPD Consultation 1792 2003 1885 1503 1846 1972 1943 1939 2121 1889 2461 2695 24049
8 Admission Patient 926 1004 1011 869 981 869 869 883 815 877 853 955 10912
9 Delivery (including  LSCS) 606 653 663 617 629 611 603 591 488 553 484 548 7046
10 General Surgery (including LSCS) 480 489 510 504 498 473 495 483 394 503 436 443 5708
11 Gynae/Obs Surgery (LSCS) 313 321 336 298 312 313 288 295 223 270 256 302 3527
12 Medical Doctor 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 225
13 Nurses 34 34 33 32 34 34 34 34 34 34 34 34 405
14 Total Hospital Staff (including AIHS) 178 178 178 179 179 179 180 180 180 180 180 180 2151
15 Income NRs. ('000) 7815 8157 8277 7328 19670 7719 7587 8373 17745 7207 9012 14034 122924
16 Expenditure ('000) 6880 6074 6137 5492 17346 5404 10236 5993 16515 7428 7897 25857 121259

Latest News

एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र छनौट

लैगिकहिंशा पिडित महिला तथा वालवालिकाहरूलार्इ एकिकृत रूपमा स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक विमर्श, चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन र…

आधारभुत मनोसामाजिक परामर्श तालीममा सहभागी

One-stop Crisis Management Center (OCMC) सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्दि गर्ने उदेश्यले स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार…

स्वागत सम्मान तथा विधार्इ कार्यक्रम सम्पन्न

१. अवकास प्राप्त कर्मचारीहरूको विधार्इ तथा सम्मान कार्यक्रम  आम्दा अस्पताल, दमकका मिति १ फेव्रुअरी १९९९…

१०८ वर्षिय कुमालको निशूल्क उपचार

झापा जिल्ला दमक नगरपालीका हाल वडा नं. ५ निवासी १०८ वर्षिय श्री कट्टे कुमाललार्इ आम्दा…

पूर्वाञ्चल भ्रमणका केही भलकहरू

पूर्वाञ्चल  भ्रमणका केही भलकहरू

अाम्दा र्इन्टरनेशनलका अध्यक्षकाे पूर्वाञ्चल भ्रमण

मिति विषय कार्यक्रम     २०७४।०३।२८     आम्दा अस्पताल, दमकमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अवलोकन आम्दा…

Strategic Business Planning Workshop

Strategic Business Planing Workshop AMDA Nepal organised 3-days strategic Business Planning Workshop/Training for it higher level…