माननीय राज्यमन्त्रीबाट सि.बा.म. अस्पतालको अवलोकन भ्रमण सम्पन्न

Publish Date: 2017-02-03

माननीय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्री तारामान गुरूङ्गले मिति २०७३।११।२१ गते आम्दा नेपाल अन्तरगत सञ्चालित सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालको अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको छ ।  भ्रमणका क्रमका माननीयले अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको सेवाको प्रशंसा गर्दै, अस्पतालको सेवा विस्तारका लागी नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने वताउनु भयो ।