अस्पताल सरसफार्इ अभियान-२०७३

Publish Date: 2017-02-23

अस्पताल सरसफार्इ अभियान अन्तर्गत आज मिति २०७३।११।१२ गते विहिवारका दिन तेस्रो हप्ताको सरसफार्इ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अस्पतालको पुर्व तर्फको कम्पाउण्ड वरिपरीको भाग तथा वाहिरको नाला र सडकको दायांवायां तर्फको भागमा सरसफार्इ गर्ने कार्य गरियो । उक्त अभियानमा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी तथा प्रशिक्षार्थी गरी जम्मा २५ जनाको सहभागीता रहेको थियो ।  साथै आगामी हप्ताको कार्यक्रम (स्थान र सहभागीहरूकाे नामावली) समेत प्रकाशित गरियो ।