Published Date: Sep 27, 2019
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७६।०६।१०)
 
आम्दा नेपाल द्धारा सञ्चालित मातृशिशु स्वास्थ्य परियोजना दाङ्ग को लागी केही मेडिकल उपकरणहरु खरिद गर्नुपर्ने भएकाले इजाजत प्राप्त इच्छुक आपुर्तिकर्ताबाट यो सूचना (सूचना नं. 008/AMDA/MCHP/2019 प्रकाशित भएको मितिले २५ दिन भित्र आम्दा नेपाल मातृशिशु स्वास्थ्य परियोजना कार्यालय गढवा दाङ्गमा आईपुग्ने गरी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरीन्छ । यस सूचना सम्बन्धी विस्तृत विवरण तथा जानकारीका लागी निम्न ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।
 
आम्दा मातृशिशु स्वास्थ्य परियोजना परियोजना कार्यालय गढवा,दाङ्ग
फोन नं। ०८२४१०१०३
 
आम्दा नेपाल, जोरपाटी, काठमाडौ
फोनः ०१-४९१०२३५
 
Attachments#
Detail Notice_008_AMDA_MCHP_2019.pdf (1237 KB) Detail Notice of Sealed Tender Download
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
Fax: +977 (1) 4911141
E-mail: amda@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np