Published Date: Jun 21, 2019
शिलवन्दी बोलपत्र आव्हान
(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०३/०६)

 
 
आम्दा अस्पताल, आम्दा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको निमित्त  Bephasic Defibrillator आवश्यक भइ खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इजाजत प्राप्त आपुर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं 09/AMDA/AH/AIHS/2075/076) प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्रमा आम्दा अस्पताल, दमकमा आइ पुग्ने गरि शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको छ । वोलपत्र फाराम तलको ठेगानावाट रू. ५००।०० (अक्षरेपी रू. पाँच सय मात्र) फिर्ता नहुने गरि तिरेर खरिद गर्न सकिनेछ । यस सूचना सम्वन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा निम्न ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
सम्पर्कः
आम्दा अस्पताल, दमक
सम्पर्कः ०२३-५८०१८६
इमेलः ah.damak@amda.org.np
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
Fax: +977 (1) 4911141
E-mail: amda@amda.org.np
AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np