Published Date: Jul 23, 2019

आवश्यकता

 (सूचना नं६५९९/०७/२०१९)
 

पदः निर्देशक, सि.बा. म अस्पताल, बुटवल

न्यूनतम योग्यताः चिकित्सा शिक्षा विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण

अवधारणापत्र र निवेदन पेश गर्ने अन्तिम मितिः   २०७६।०५।०४


थप जानकारीका लागी

आम्दा नेपाल, फोन नं. ०१-४९१०२३५

Attachments#
Vacancy of Director SCWH_Time extension_20760421.pdf (516 KB) Vacancy for Director Download
Concept Paper_SCWH Director_20760407 (6).pdf (851 KB) Concept Paper Download
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
Fax: +977 (1) 4911141
E-mail: amda@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np