मितिः २०७५/१०/०४
 
 
सूचना
 
 
यस आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमक, झापा शैक्षिक सत्र २०७५/०७६ को प्रविणता प्रमाण पत्र तह (नर्सिङ्ग/सामान्य चिकित्सा) र प्राविधिक एस.एल.सी. तह (अ.न.मी./सि.एम.ए./ल्याव सहायक) कोर्षमा अध्ययनरत प्रशिक्षार्थीहरूको हिउँदे विदा (Winter Vacation) मिति २०७५/१०/०६ गते देखि २०७५/१०/१९ गते सम्म हुने व्यहोरा सम्वन्धित सवै प्रशिक्षार्थीलाइ जानकारी गराइन्छ ।
 
 
 
 
 
प्रिन्सिपल
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ।
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
Fax: +977 (1) 4911141
E-mail: amda@amda.org.np
AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np