Notice

Notice #10/AMDA/AIHS/2076/077

Published Date: Jun 24, 2020
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ) प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०३/१०)   आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको निमित्त किताव खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इजाजत प्राप्त फर्महरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 10/AMDA/AIHS/ 2076/077) प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा आइपुग्ने गरि गोप्य शिलवन्दी वोलपत्र आवहान गरिएको छ । यस सूचना सम्वन्धी विस्तृत जानकारीका

Notice #007029/AMDA/Vendors/207778

Published Date: Jun 18, 2020
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
Fax: +977 (1) 4911141
E-mail: amda@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np