Published Date: Apr 01, 2019
आम्दा केन्द्रीय कार्यालयका साप्ताहिक समाचार
साप्ताहिक समाचार (२०७५।१२।११-२०७५।१२।१७)

१. आम्दा नेपालका अध्यक्ष डा. योगेन्द्र प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा  मिति २०७५।१२।१३ गते कार्यकारिणी समितिको बैठक सम्पन्न भयो ।
२. सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालको निमित्त आवश्यक कर्मचारी छनोट गर्न मिति २०७५।१२।१६ गते पदपूर्तिको कार्य सम्पन्न भएको छ ।
 
यस सप्ताहन्तका कार्यक्रम (२०७५।१२।१८ -२०७५।१२।२३)
  1. बिमा सम्बन्धि कार्यहरूको अध्यावधिक ।
  2. समाचारपत्र प्रकाशनको कार्य ।
धन्यबाद ।
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
Fax: +977 (1) 4911141
E-mail: amda@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np