News & Events

Weekly News (2019_W25_CO)

Published Date: Jun 17, 2019
मितिः २०७६।०३।०२ साप्ताहिक समाचार (२०७६।०२।२७ देखि २०७६।०३।०१ सम्म) १. मातृशिशु स्वास्थ्य परियोजनाको त्रैमासिक समिक्षा र योजना गोष्ठी । प्रदेश नं. ५ अन्तरगत दाङ् जिल्लाको गढवा गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित मातृशिशु स्वास्थ्य परियोजनाको दूइ दिने त्रैमासिक समिक्षा गोष्ठी मिति २०७६ जेठ २९ गते सम्पन्न भएको छ । आम्दा नेपाल अन्तरगत सन् १ मार्च २०१९ देखि