Published Date: Apr 29, 2019
मितिः २०७६।०१।१६
१८  साप्ताहिक समाचार


१. पदपूर्ती
आम्दा नेपालले Jobsnepal.com Online मा प्रथम पटक मिति २०७५।१२।२२ गते प्रकाशन गरेको विज्ञापन (विज्ञापन नं. ००६४१७/०५/२०१९) र मिति २०७५।१२।२९, च.नं. ६४२३ को म्याद थपको पत्र समेतको आधारमा मिति २०७६।०१।१४ मा स्थास्थ्य संयोजक र वित्त नियन्त्रकको परीक्षा सम्पन्न भएको छ ।

२. स्वास्थ्य शिबिर कार्यक्रम
ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रममा आम्दा सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालबाट चिकित्सक सहितको टोलीले मिति २०६७।०१।१८ मा स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ ।

३. बिपत व्यवस्थापन संझोता
आम्दा अन्तराष्ट्रिय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच बिपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा हुने संझोताको मस्योदा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।

४. सामुदायिक सेवा कार्यक्रम
आम्दा नेपाल केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गत संचालित सामुदायिक सेवा कार्यक्रममा सिद्धार्थ बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रोढ शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयहरूमा दन्त शिबिर संचालन तथा स्वछता कीट बितरण गर्न सहयोग गर्ने योजना तय भएको छ ।

प्रस्तावित कार्यहरू
१. कर्मचारी कार्य सम्पदान मुल्याङ्कन सम्बन्धि बिबरण अध्यावधिक
२. कार्यक्रमहरूको प्रतिवेदन तयार तथा अध्यावधिक

धन्यबाद ।
 
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
Fax: +977 (1) 4911141
E-mail: amda@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np