Published Date: Aug 11, 2020
मिति: २०२०/०८/११
आम्दा नेपाल
आम्दा अस्पताल
दमक, झापा l
 
मुख्य गतिविधिहरु (३३ हप्ता):

पदपूर्ति सम्बन्धी सूचनाः
आम्दा अस्पताल, दमकको रिक्त विषेशज्ञ चिकित्सकहरू (सर्जरी, ईन्टरनल मेडिसिन) र फार्मेसी अधिकृत पदहरूको पदपूर्तिका लागि आम्दा नेपालद्वारा मिति २०७७/०४/२० गते वेभसाइट सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
 
■ वोलपत्र आव्हानः
आम्दा अस्पताल, दमकको लागि आवश्यक कम्प्यूटर सर्भर १ थान खरिदका लागि पुर्न: दोस्रो पटक शिलबन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 
निरिक्षण/अनुगमन सम्पन्नः
आम्दा अस्पताल, दमकको स्तरोन्नती/नविकरणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट १२ श्रावण २०७७ का दिन अनुगमन/निरिक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
 
धन्यवाद l

AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
Fax: +977 (1) 4911141
E-mail: amda@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np