Published Date: Mar 25, 2019
Expiry Date: Apr 01, 2019

साप्ताहिक समाचार
१. सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालमा कर्मचारिहरूले राजिनामा दिइ रिक्त हुन आएको निम्न पदहरूको पदपूर्तिका लागि मिति २०७५।१२।०९ मा विज्ञापन प्रकाशन(००६३८८) गरिएको जानकारी गरियो।

क. रेडियोलोजिष्ट

ख. स्टाफ नर्स (बरिष्ठ सहायक)

यस सप्ताहन्तमा निम्न कार्यहरू गरिने व्यहोरा जानकारी गरियो ।
१. सम्झोता तथा समझदारीहरको बिबरण अध्यावधिक 
२. आपूर्तिकर्ताहरूको बिबरण अध्यावधिक

धन्यबाद

AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map