AMDA Institute of Health Science, Butwal

News & Events

Weekly News (W23_20240610_107_AIHS)

Published Date: Jun 10, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०२।२८ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०२।२१ देखि २०८१।०२।२७ गते सम्म (ई.सं. २०२४, २३ हप्ता) साप्ताहिक अंक: २३/२०२४   १. कर्मचारीहरु बिच छलफल तथा अन्तरक्रिया : मिति २०८१.०२.२५ गतेका दिन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका लगायत प्रतिष्ठान प्रसाशन बिच प्रतिष्ठानमा हाल सम्म भएको शैक्षिक

Weekly News (W22_20240603_107_AIHS)

Published Date: Jun 03, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०२।२१ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०२।१४ देखि २०८१।०२।२० गते सम्म (ई.सं. २०२४, २२ हप्ता) साप्ताहिक अंक: २२/२०२४   १. नियमित कक्षा संचालन: आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बुटवलमा ३ वटै संकायमा नियमित कक्षा संचालन   भईरहेको छ |  

Weekly News (W21_20240527_107_AIHS)

Published Date: May 27, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०२।१४ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०२।०७ देखि २०८१।०२।१३ गते सम्म (ई.सं. २०२४, २१ हप्ता) साप्ताहिक अंक: २१/२०२४   १. आन्तरिक परिक्षा संचालन: आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बुटवलमा ३ वटै संकायको दोश्रो खण्डको आन्तरिक परिक्षा संचालन: संचालन भईरहेको छ |  

Weekly News (W20_20240521_107_AIHS)

Published Date: May 21, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०२।०७ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०१।३१ देखि २०८१।०२।०६ गते सम्म (ई.सं. २०२४, २० हप्ता) साप्ताहिक अंक: २०/२०२४   १. म्याद थप सम्बन्धमा : आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बुटवलमा बुटवल उपमहानगर पालिकाको आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधिंन रहेको शैक्षिक भवनको तेश्रो तला मिति २०८१.०१.३१ गते सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा

Weekly News (W19_20240515_107_AIHS)

Published Date: May 15, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०१।३१ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०१।२४ देखि २०८१।०१।३० गते सम्म (ई.सं. २०२४, १९ हप्ता) साप्ताहिक अंक: १९/२०२४ १. Community Posting समापन कार्यक्रम सम्पन्न  आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बुटवलमा अध्ययनरत नर्सिंग  विधार्थीहरुको वैशाख २ गतेबाट १ महिना देवदह १० चा चरंगेमा गरिएको community Posting सम्पन्न भएको

Weekly News (W18_20240506_107_AIHS)

Published Date: May 06, 2024
  आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल   आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०१।२४ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०१।१७ देखि २०८१।०१।२३ गते सम्म (ई.सं. २०२४, १८ हप्ता) । साप्ताहिक अंक: १८/२०२४   १. अवलोकन कार्य सम्पन्न: स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बुटवलमा अध्ययनरत नर्सिंग विधार्थीहरुको पाठयक्रममा आधारित community posting अन्तर्गत  स्थानीय स्तरमा रहेका औधोगीक क्षेत्र, नेपाल खानेपानी संस्थानको कार्यालय, नेपाल

Weekly News (W17_20240430_107_AIHS)

Published Date: Apr 30, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०१।१७ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०१।१० देखि २०८१।०१।१६ गते सम्म (ई.सं. २०२४, १७ हप्ता) । साप्ताहिक अंक: १७/२०२४ १. नियमित कक्षा संचालन  : आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विधार्थीहरु को नियमित कक्षा संचालन भई रहेको छ भने नर्सिंग बिधार्थीहरुको पाठ्यक्रममा आधारित Community posting  संचालन भई रहेको

Weekly News (W16_20240422_107_AIHS)

Published Date: Apr 22, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०१।१० गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०१।०३ देखि २०८१।०१।०९ गते सम्म (ई.सं. २०२४, १६ हप्ता) । साप्ताहिक अंक: १६/२०२४ १. नियमित कक्षा संचालन : आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत फार्मेसी तथा सामान्य चिकित्साका विधार्थीहरु को नियमित कक्षा संचालन भई रहेको छ भने नर्सिंग बिधार्थीहरुको पाठ्यक्रममा आधारित Community

Weekly News (W13_20240325_107_AIHS)

Published Date: Apr 08, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८०।१२।१९ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८०।१२।१२ देखि २०८०।१२।१८ गते सम्म (ई.सं. २०२४, १३ हप्ता) । साप्ताहिक अंक: १३/२०२४ १. नियमित कक्षा संचालन : आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३ वटै संकायमा नियमित कक्षा संचालन भई रहेको छ | धन्यबाद !

Weekly News (W12_20240318_107_AIHS)

Published Date: Mar 26, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८०।१२।१२ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८०।१२।०४ देखि २०८०।१२।११ गते सम्म (ई.सं. २०२४, १२ हप्ता) । साप्ताहिक अंक: १२/२०२४   १. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद कार्यालयबाट अनुगमन : आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (CTEVT) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयबाट अनुगमन कार्य

Weekly News (W11_20240318_107_AIHS)

Published Date: Mar 18, 2024
  आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८०।१२।०५ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८०।११।२७ देखि २०८०।१२।०३ गते सम्म (ई.सं. २०२४, ११ हप्ता) । साप्ताहिक अंक: ११/२०२४ १. नवनियुक्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टलाई स्वागत आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालमा मिति २०८०.१२.०१ गतेबाट नियुक्त हुनुभएका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. बिनोद कुमार पराजुलीलाई स्वागतलाई आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान

Weekly News (W10_20240311_107_AIHS)

Published Date: Mar 03, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८०।११।२८ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८०।११।२० देखि २०८०।११।२६ गते सम्म (ई.सं. २०२४, १० हप्ता) । साप्ताहिक अंक: १०/२०२४ १. नतिजा प्रकाशन तथा अभिभावक बैठक: आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत डिप्लोमा इन फार्मसी तथा सामान्य चिकित्साका विधार्थीहरुको  First Term परिक्षाको नजिता प्रकाशन तथा निजका  अभिभावकहरु सित

Weekly News (W09_202400304_107_AIHS)

Published Date: Mar 04, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८०।११।२१ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८०।११।१३ देखि २०८०।११।१९गते सम्म (ई.सं. २०२४, ९ हप्ता) । साप्ताहिक अंक: ०९/२०२४   १. Clinical Posting सम्बन्धमा : आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत नर्सिंग विधार्थीहरुको  आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालमा Clinical Posting शुरु भएको छ |   २. नतिजा प्रकाशन

Weekly News (W08_20240226_107_AIHS)

Published Date: Feb 26, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८०।११।१४ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८०।११।०६ देखि २०८०।११।१२ गते सम्म (ई.सं. २०२४, ८ हप्ता) । साप्ताहिक अंक: ०८/२०२४   १. प्रतिष्ठानको दोस्रो तला निर्माण गर्न बोलपत्र आव्हानको सूचना: आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बुटवलको दोस्रो तला निर्माणका लागि आम्दा नेपालबाट निर्माण स्विकृत प्राप्त भई मिति २०८०.११.१२ गतेका

Weekly News (W07_20240219_107_AIHS)

Published Date: Feb 19, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८०।११।०७ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८०।१०।२८ देखि २०८०।११।०५ गते सम्म (ई.सं. २०२४, ७ हप्ता) । साप्ताहिक अंक: ०७/२०२४   १.प्रतिष्ठानको दोस्रो तला निर्माण गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर: आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बुटवलको दोस्रो तला निर्माणका लागि बुटवल उपमहानगर पालिका र आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल

Weekly News (W05_20240122_107_AIHS)

Published Date: Feb 05, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८०।१०।२२ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८०।१०।१४ देखि २०८०।१०।२० गते सम्म (ई.सं. २०२४, ५ हप्ता) । साप्ताहिक अंक: ०५/२०२४   १. प्रतिष्ठान भवनको दोस्श्रो तलाको भित्रि भाग निर्माण प्रक्रिया: आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बुटवलको दोस्श्रो तलाको भित्रि भाग निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ | बुटवल उपमहानगर पालिकाले 

Weekly News (W03_20240122_107_AIHS)

Published Date: Feb 12, 2024
  आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८०।१०।०८ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८०।०९।२९ देखि २०८०।१०।०६ गते सम्म (ई.सं. २०२४, ०३ हप्ता) । साप्ताहिक अंक: ०३/२०२४   १. खेल सप्ताह , स्वागत तथा सपथ ग्रहण कार्यक्रमको तयारी : आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बुटवलमा मिति २०८०.१०.०७ गते देखि २०८०,१०,१२ गते सम्म हुने खेल सप्ताह ,

Weekly News (W02_20240116_107_AIHS)

Published Date: Jan 07, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८०।१०।०२ गते, मंगलवार अवधिः वि.सं. २०८०।०९।२२ देखि २०८०।०९।२८ गते सम्म (ई.सं. २०२४, ०२ हप्ता) । साप्ताहिक अंक: ०२/२०२४   १. नियमित कक्षा संचालन : आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बुटवलमा बिहान ९ बजे देखि बेलुका ४ बजे सम्म तिनै वटा संकायमा नियमित कक्षा संचालन भई रहेको छ

Weekly News (W04_20240129_107_AIHS)

Published Date: Jan 29, 2024
आम्दा नेपाल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बुटवल, रुपन्देही   प्रकाशन मितिः २०८०।१०।१५ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।१०।०७ देखि २०८०।१०।१४ सम्म । इ.सं. २०२४, ४ हप्ता)   १. स्वागत तथा सपथ ग्रहण कार्यक्रम आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बुटवलमा  शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ का भर्ना भएका  नया विद्यार्थीहरुको स्वागत तथा , नर्सिंग  विद्यार्थीहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम मिति २०८०.१०.१२ गतेका दिन भव्यताका

Weekly News (W01_20240108_107_AIHS)

Published Date: Jan 08, 2024
आम्दा नेपाल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बुटवल-७, रुपन्देही साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८०।०९।२३ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८०।०९।१६ देखि २०८०।०९।२२ गते सम्म (ई.सं. २०२४, ०१ पहिलो हप्ता) । साप्ताहिक अंक: ०१/२०२४   १. शैक्षिक भवनको दोश्रो तला निर्माण सम्बन्धमा | आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बुटवलको शैक्षिक भवनको  दोश्रो तला निर्माणका लागि बुटवल उपमहानगर पालिकाका इन्जीनियरलाई नक्शा बनाउनका तथा इस्टिमेटका लागि अनुरोध

Student Orientation Program 2080

Published Date: Dec 01, 2023
https://amda.org.np/ckfinder/userfiles/images/AIHS_Butwal/Notices/Student%20Orientation%20Program.jpg

छात्रवृत्ति सम्वन्धि सुचना

Published Date: Oct 29, 2023
Nursing-Notice-1.pdf (ctevtp5.org.np)  
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map