Published Date: Aug 11, 2020
Expiry Date: Aug 16, 2020

साप्तिहिक बैठक 2077.04.26

 
आम्दा नेपाल
केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं

मितिः २०७७।०४।२६

साप्ताहिक समाचार

१.       कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धमा
आम्दा नेपाल अनतर्गत सञ्चालित आम्दा अस्पताल दमकको लागि विशेषज्ञ चिकित्सक (सर्जरी)विशेषज्ञ चिकित्सक (इन्टरनल मेडिसिन फार्मेसी अधिकृत पदहरूमा पदपूर्तिका लागि सूचना (सूचना नं.००७१०४/०१/२०७७/७८मिति २०७७।०४।२० गते प्रकाशन भएको व्यहोरा जानकारी गरिएको छ ।

 २.      कर्मचारी पदपूर्तिको आन्तरिक विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धमा
आम्दा नेपाल अनतर्गत सञ्चालित आम्दा मातृ शिशु स्वास्थ्य परियोजनादाङमा खालि रहेको कार्यक्रम अधिकृत पदमा पदपूर्तिका लागि निवेदन आव्हान सहित मिति २०७७।०४। २२ (06.08.2020) को इमेल मार्फत आम्दा नेपाल अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा सूचना (सूचना नं.००७१०४/०१/२०७७/७८)  सम्प्रेषण भएको व्यहोरा जानकारी गरिएको छ ।

३.      प्रस्ताव छनौट सम्बन्धमा
आम्दा नेपाल अन्तर्गत संचालित सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालबुटवलको प्रयोजनार्थ एक थान Hematology Alalyzer खरिद गर्न मिति २०७७/०४/०९ मा पुनः दरभाउ प्रस्तावको सूचना (007115/AMDA/SCWH/2077/78प्रकाशन गरिएकोमा मिति २०७७।०४।२३.नं.७१५७ को सूचना अनूरूप श्री मेडल्याव सपोर्ट प्रा.लिपुतलिसडकको प्रस्ताव छनौट भएको जानकारी गरियो ।

AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Institute of Health Science
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107
google map
Scan Google map