Published Date: Aug 20, 2019
Expiry Date: Sep 01, 2019

मितिः २०७६।०५।०२

साप्ताहिक समाचार

१. प्रबन्ध समितको बैठक सम्पन्न

मिति २०७६।०४।३१ मा आम्दा नेपालका सचिव, डा. ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षतामा प्रबन्ध समितिको बैठक सम्पन्न भयो । बैठकमा तपशिल बमोजिम बिभिन्न विषयहरूमा छलफल तथा निर्णयहरू गरियो ।

क. कार्यकारिणी समितिले निश्चित उद्देश्य तथा काम तोकि निश्चित अवधिभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने गरि गठन गर्ने कार्यदलका सदस्य वा कार्यदल प्रकृतिका समितिका सदस्यहरूलार्इ नियम बमोजिम बैठक भत्ता प्रदान गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतीका लागि कार्यकारिणी समितिमा पेश गर्ने ।

ख. केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्रगत तय कार्यक्रमहरूको प्रगति बिबरण/अध्यावधिक

 1. कर बक्यौता फर्छ्यौट (आराका)
 2. अस्पताल नविकरण (AH, SCWH, AMH, SDC - DoH)
 3. अस्पताल स्तरोन्नती (AH – DoH)
 4. आमा सुरक्षा कार्यक्रम नविकरण (AH-FHD)
 5. आमा सुरक्षा कार्यक्रम अध्ययन (SCWH)
 6. अस्पताल संचालन निर्देशिका (AMH/SCWH)
 7. अस्पताल फार्मेसी दर्ता (SCWH –DDA)
 8. ALP प्रस्तावना स्वीकृत (सकप)
 9. PHCP प्रस्तावना स्वीकृत (गृह/सकप)
 10. सामाजिक सुरक्षा सुचिकरण (कर्मचारी बिबरण सुचीकरण) (SSF)
 11. अस्पताल बिस्तार (सुपसा अस्पताल)
 12. आम्दा र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच MoU
 13. आम्दा गोकर्णेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (Birthing Center & Laboratory Service)
 14. रकम निकाशा भुक्तानी (CO-NCASC)
 15. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (AMH- HIB)
 16. शैक्षिक कार्यक्रम (SCWH -CTEVT)
 17. वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन (SCWH –MoH)
 18. श्रम अदालमा बिचाराधिन कर्मचारीको मुद्दा मामिला (चिकित्सकहरू)
 19. लेखा परीक्षण (२०७५/७६)
 20. अदालतको फैसला कार्यान्वयन (चिकित्सक)
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map