Published Date: Dec 19, 2022
Expiry Date: Dec 25, 2022

आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
दमक, झापा
 
साप्ताहिक गतिविधि
प्रकाशन मितिः २०७९।०९।०४ गते
(अवधि वि.सं. २०७९।०८।२५ देखि २०७९।०९।०३ सम्म । इ.सं. २०२२, ५० औं हप्ता)
 
१.

प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन

 
प्रविणता प्रमाण पत्र तह नर्सिङ्ग कार्यक्रम तेश्रो वर्षको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन सम्वन्धि प्रयोगात्मक कक्षा लेटाङ्गमा मिति २०७९ मंसिर २५ गते सम्पन्न भयो।
२.

विद्यार्थी रेजिष्ट्रशन २०७९/८०

 
शैक्षिक शत्र २०७९/८० मा अध्ययनरत प्रविणता प्रमाण पत्र तह नर्सिङ्ग, सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी र रेडियोग्राफी कार्यक्रम पहिलो वर्षको विद्यार्थी रेजिष्ट्रेशन फाराम वितरण मिति २०७९ मंसिर २५ गते गरिएको छ।
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map