Published Date: Dec 06, 2022
Expiry Date: Dec 11, 2022

आम्दा नेपाल
आम्दा अस्पताल
दमक, झापा
 
साप्ताहिक गतिविधि
प्रकाशन मितिः २०७९।०८।२० गते
(अवधि वि.सं. २०७९।०८।११ देखि २०७९।०८।१८ सम्म । ई.सं. २०२२, ४८ औं हप्ता)


मुख्य गतिविधिहरु

OTTM PRELIMINARY METING कार्यक्रम सन्चालन भएको छ 
श्री आम्दा अस्पताल, दमक २ मा मितिः २०७९।०८।१३ देखी १४ गते सम्म राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, काठमाडौँ र NSTC को support मा OTTM PRELIMINARY METING कार्यक्रम यस आम्दा अस्पतालको तालिम हल,  दमकमा सम्पन्न भएको छ  आगामी दिनमा OT सम्बन्धि तालिम संचालन गर्ने सहमति समेत भएको छ ।

संग्रहनिय तस्विरहरू
 
OTTM PRELIMINARY METING

 
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map