Published Date: Dec 12, 2022
Expiry Date: Dec 18, 2022

                                                                               आम्दा मेची अस्पताल
                                                                          धुलावारी, मेचीनगर, झापा
 
                                                                             साप्ताहिक गतिविधि
प्रकाशन मितिः २०७९।०८।२६ गते

(अवधि वि.सं. २०७९।०८।१९ देखि २०७९।०८।२५सम्म । र्इ.सं. २०२२, ४९ औं हप्ता)
 
१.

अस्पताल साप्ताहिक सेवा विवरण

यस आम्दा मेची अस्पताललको गत हफ्ताको सेवा विवरण तपशिल वमोजिम रहेको छ ꠰
क्र.स सेवाको विवरण संख्या
१. ओ.पि.डी सेवा ७५
२. आकस्मिक सेवा ५२
३. अन्तरंग  सेवा
४. एक्स-रे सेवा ४९
५. ई.सि.जी सेवा १६
 
 
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map