Published Date: Dec 27, 2022
Expiry Date: Jan 01, 2023

आम्दा नेपाल
आम्दा अस्पताल
खरखरे, दमक, झापा
 
साप्ताहिक गतिविधि
प्रकाशन मितिः २०७९।०९।११ गते
(अवधि वि.सं. २०७९।०९।०४ देखि २
०७९।०९।१० सम्म । ई.सं. २०२२, ५१ औं हप्ता)
 
 
१.
अस्पतालमा नयाँ OPD Registration Desk निर्माण कार्य सुरू भएको छ ।
आम्दा अस्पताल, दमकमा America Nepal Medical Foundation (ANMF) संस्था बाट निःशुल्क प्राप्त Oxygen Plant राख्नको लागी OPD Registration Desk को भबन प्रयोग भएको हुदा नया OPD Registration Desk आबस्यक भई नया भबन निर्माण कार्य भई रहेको छ ।
 
२.
आस्पताल सूरक्षाको लागी CC Camera थप गर्ने कार्य सम्पन्न ।
आम्दा अस्पताल दमकमा सुरक्ष्या बेवस्ता लाई थप मअजबुत बनाउन को लागी आम्दा अस्पताल परिसर का विविन्न ठाउँहरुमा Camera Installation को काम सम्पन्न भएको छ l
 
धन्यबाद !
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map