Published Date: Nov 14, 2022
Expiry Date: Nov 20, 2022

आम्दा अस्पताल
दमक, झापा
 
साप्ताहिक गतिविधि
प्रकाशन मितिः २०७९।०७। २८ गते
(अवधि वि.सं. २०७९।०७। २१ देखि २०७९।०७। २७सम्म । ई.सं. २०२२, ४५ औं हप्ता)
 
१. Work for Nepal र आम्दा अस्पताल, दमकको सहकार्यमा महिलाहरूको पाठेघर (आङ) खस्ने रोगको निशुल्क शल्यकृया (vaginal Hysterectomy) आम्दा अस्पतालमा मितिः २०७९/०७/२७ देखि २०७९/०८/१४ सम्म हुने भएको छ |

२. स्वास्थ्य तथा जन संख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, धनकुटाको आयोजनामा मिति: 2079-07-27 to 2079-08-02 मा  BPKIHS, Dharan मा हुने Cervical Cancer Screening and Prevention ( CCSP) तालिममा आम्दा अस्पतालको तर्फबाट डा. पविना कार्की, Registrar (Gynecologist) सहभागी हुनु हने भएकोछ |
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map